domintechno

  • Krzywe rozciągania

    8 października 2019 by

    Ten wpis powinien rozpoczynać serię dotyczącą wytrzymałości materiałów. Próba rozciągania jest podstawowym badaniem służącym określeniu właściwości wytrzymałościowych materiału, do tego często wystarczającym. Wykonując próbę rozciągania możemy określić granicę wytrzymałości, granicę plastyczności, granicę proporcjonalności, moduł sprężystości i moduł plastyczności. Znajomość granicy plastyczności i granicy wytrzymałości często jest wystarczająca – dla danej grupy materiałów (np. stali czy… Czytaj więcej

  • Wytrzyma czy nie?

    26 września 2019 by

    Jednym z podstawowych zadań inżyniera jest określenie wytrzymałości konstrukcji. Wytrzymałość jest zapewniona jeśli obliczona wartość naprężenia jest niższa od dopuszczalnej. Proste? No nie do końca. Pierwszym problemem jest obliczenie wartości naprężenia – dzisiaj nie powinno to stanowić problemu ze względu na powszechność systemów MES. O ile zostaną poprawnie zadane obciążenia wynik będzie poprawny – oczywiście… Czytaj więcej

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.